OGŁOSZENIE

2018-06-04 13:48:13 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-06-01 19:37:00 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój” więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-06-01 19:34:05 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój” więcej»

ZAWIADOMIENIE

2018-05-30 18:20:51 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki
więcej»

Informacja

2018-05-30 18:18:33 Obwieszczenia

z udzielonej pomocy de minimis za 2017 rok. więcej»

Informacja

2018-05-30 13:47:12 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

Informacja

2018-05-30 13:27:44 Obwieszczenia

Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 rudnia 2017 roku więcej»

Informacja

2018-05-30 13:19:32 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

OGŁOSZENIE

2018-05-29 10:09:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-05-18 13:52:32 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»