Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2011-07-25 07:56:18 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży : więcej»

Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

2011-07-21 09:23:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działek ewidencyjnych. więcej»

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 14000 Euro

2011-07-20 14:19:20 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój" więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2011-06-28 08:44:10 Obwieszczenia

Przedmiot zamówienia :
Demontaż, transport i utylizacja płyt cementowo-azbestowych z dachów budynków na terenie Gminy Solec-Zdrój więcej»

ZAWIADOMIENIE

2011-05-20 09:00:21 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-04-06 08:56:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2011-02-21 10:07:35 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-11-05 09:07:31 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Solec-Zdrój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-11-05 08:52:56 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Solec-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-10-28 07:45:06 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju
z dnia 28 października 2010r. więcej»