OBWIESZCZENIE

2008-02-08 12:17:07 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dla inwestycji polegającej na: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-02-07 10:38:48 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7.02.2008. Znak: GKB.I.7331-30/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-31 13:23:03 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Żuków, Gmina Solec Zdrój
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-31 13:20:50 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Kików, Gmina Solec Zdrój
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-01-25 12:42:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2008 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący: więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-25 10:04:29 Obwieszczenia

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Gminy Solec-Zdrój i Gminy Pacanów
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów
dotycząca miejscowości Wójcza, Gmina Pacanów. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-22 09:32:59 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej
na rzecz GMINY Solec-Zdrój , 28 -131 Solec-Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój
i Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-15 13:30:56 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów więcej»

POSTANOWIENIE

2008-01-14 13:06:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec-Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-14 09:26:49 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów więcej»