OBWIESZCZENIE

2009-02-12 09:23:29 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”. więcej»

ZMIANA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2009 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2009-02-10 13:01:28 Obwieszczenia

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany... więcej»

OGŁOSZENIE

2009-02-10 12:18:31 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-30 14:19:10 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 1564003 Solec Zdrój - Włosnowice Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-29 14:52:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski. więcej»

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2009-01-28 15:09:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-27 13:35:52 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski.

więcej»

OGŁOSZENIE

2009-01-27 09:39:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-27 08:33:31 Obwieszczenia

Przebudowa ul. Nad Stawem w Solcu Zdroju Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-23 13:18:41 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Kików Zagaje Kikowskie i Zagaje Kikowskie przez wieś, Gmina Solec Zdrój pow. buski
więcej»