OGŁOSZENIE

2023-10-02 13:55:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2023-09-29 17:14:39 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu – Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Magierów gm. Solec - Zdrój

2023-09-27 10:20:58 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2023-09-25 09:54:24 Obwieszczenia

Obwieszczenia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu znak:
KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

więcej»

OGŁOSZENIE

2023-09-22 08:40:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu – Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2023-09-18 13:10:02 Obwieszczenia

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Sandomierz o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. zasypanie stawu, zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 70/6, obręb 0018 Zielonki, obręb ewid. 260105_2 Solec - Zdrój gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Sandomierz, 13.09.2023 r.
więcej»

Obwieszczenie

2023-09-11 13:36:57 Obwieszczenia

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07,09.2023r. o wydaniu decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r. o udzieleniu dla Gminy Busko - Zdrój pozwolenia wodnoprawnego.
więcej»

Obwieszczenie

2023-09-05 11:59:05 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Solec – Zdrój w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 04.05.2020 r . więcej»

Ogłoszenie

2023-08-23 10:25:46 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2023-08-22 10:37:43 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. więcej»