Obwieszczenie z dn. 30.09.2020 znak RIG-III.6730.8.2020

2020-09-30 12:01:27 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2020-09-28 14:31:58 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2020-09-28 08:50:32 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego. więcej»

Obwieszczenie SKO z dn. 2020.09.14

2020-09-18 14:08:23 Obwieszczenia

więcej»

Decyzja SKO dot. stacji telefonii Komórkowej w Świniarach

2020-09-14 09:14:10 Obwieszczenia

Decyzja SKO dot. stacji telefonii Komórkowej w Świniarach więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-09-08 18:32:42 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2020-09-04 14:29:12 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. budowy i przebudowy linii elektroenergetycznej w m. Zielonki więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-08-31 13:41:04 Obwieszczenia

Wójt Gminy podaję, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-08-25 14:52:00 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6856.1.24.2019

2020-08-04 13:36:49 Obwieszczenia

więcej»