„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo lokalne”.

2022-09-28 11:32:38 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie

2022-09-20 13:00:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-08-18 10:44:58 Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2022r. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-10 09:26:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-02 16:36:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-08-01 09:19:44 Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2022 więcej»

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2022-07-22 10:13:20 Obwieszczenia

dniach 20.05–24.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. więcej»

OGŁOSZENIE

2022-06-30 15:45:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2021 w gminie Solec-Zdrój

2022-06-30 13:32:53 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego

2022-06-24 22:09:47 Obwieszczenia

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego
więcej»