Obwieszczenie

2023-08-22 10:37:43 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć pełną treść obwieszczenia)


Zobacz również: