OGŁOSZENIE

2024-03-27 12:43:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku niżej wymienionego zadania publicznego

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solec – Zdrój poprzez organizowanie zajęć sportowych w formie treningów piłki nożnej i piłki siatkowej służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii”.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 80.000,00  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OGŁOSZENIE 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA  

ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE  

Zobacz również: