Ogłoszenie

2023-08-16 09:50:47 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.08.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Solec - Zdrój”.

Termin realizacji zadania od 01 października 2023 roku do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Wysokość wnioskowanych środków na realizację zadania – 5.000,00 zł.

Zobacz również: