OBWIESZCZENIE

2008-05-14 11:59:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

2008-05-09 09:39:34 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-02 07:47:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-25 09:09:19 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wełnin, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-24 14:46:58 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-23 14:02:40 Obwieszczenia

Budowa budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-14 09:55:11 Obwieszczenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica – Solec Zdrój - Zielonki od km. 0+000 do km. 11+577 więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-11 13:39:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-10 14:33:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, dotycząca oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-04-09 09:48:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»