Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-04-09 09:48:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

wzór


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

 1. Nieruchomości położone w miejscowości Piasek Mały gm. Solec Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec-Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako:

 1. działek Nr 243 o pow. 1,7800 ha, nieruchomość niezabudowana, stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 24851, cena nieruchomości wynosi 11331,00 zł.,

 2. działka Nr 1017 o pow. 0,2400 ha, nieruchomość niezabudowana, stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 27493, cena nieruchomości wynosi 1000,00 zł..


 1. Nieruchomości położone w miejscowości Zagórzany gm. Solec Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec-Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako:

 1. działka Nr 60 o pow. 0,7100 ha, nieruchomość niezabudowana, stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 27493, cena nieruchomości wynosi 4660,00 zł..


 1. Nieruchomości położone w miejscowości Włosnowice gm. Solec-Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec-Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako działki:

 1. działka Nr 97 o pow. 0,8300 ha, nieruchomość niezabudowana, stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 24851, cena nieruchomości wynosi 5440,00zł..


 1. Nieruchomości położone w miejscowości Zborów gm. Solec-Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec-Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako działki:

 1. działka Nr 600/2 arkusz 1 o pow. 0,5800 ha, nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 16197, cena nieruchomości wynosi 2660,00 zł.,

 2. działka Nr 47/2 arkusz 1 o pow. 0,5400 ha, nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 24851, cena nieruchomości wynosi 2480,00 zł.,


 1. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.

 2. W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w terminie 6 tygodnia od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

       WÓJT
mgr inż.Adam Pałys

Zobacz również: