Zarządzenie Nr 11

2008-04-09 09:45:06 Obwieszczenia

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

wzór


Zarządzenie Nr 11

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 09.04.2008 roku=


Uzasadnienie


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami )


Zarządzam:


§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości niezabudowane: położone w miejscowości:


Nieruchomości stanowią własność Gminy Solec-Zdrój i zostaną sprzedane w trybie przetakrgowym.

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1.


§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


§ 3

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       WÓJT
mgr inż.Adam Pałys

Zobacz również: