KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

2020-01-30 09:49:12 Obwieszczenia

Informujemy, że na wszystkich instalacjach solarnych wykonanych przez konsorcjum firm Wiktor i Eco-Team w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą czynnika obiegowego (glikol). więcej»

Ogłoszenie

2020-01-23 08:42:01 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.01.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2020-01-21 08:58:28 Obwieszczenia

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz § 18b ust 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) niniejszym zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Gminy Solec – Zdrój karty adresowej zabytku więcej»

Ogłoszenie

2020-01-16 08:50:29 Obwieszczenia

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez udostępnianie wystawy dotyczącej historii Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Ogłoszenie

2020-01-07 11:52:24 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania

2020-01-03 12:50:37 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2019-12-31 08:57:06 Obwieszczenia

ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w. więcej»

Ogłoszenie

2019-12-30 23:55:33 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku. więcej»

Z A W I A D O M I E N I E

2019-12-27 11:25:05 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021”

2019-12-18 18:28:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2020 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021” zwanego dalej Programem. więcej»