OGŁOSZENIE

2021-04-29 08:56:15 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 27.04.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego . więcej»

Ogłoszenie

2021-04-15 12:16:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

2021-04-09 11:06:42 Obwieszczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówień.

więcej»

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji LICP dla stacji telefonii Komórkowej w Świniarach

2021-04-08 08:23:23 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji LICP dla stacji telefonii Komórkowej w Świniarach więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-04-01 14:27:18 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-03-29 12:55:37 Obwieszczenia

na realizację w roku 2021 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2021-03-26 14:47:21 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2021-03-25 14:34:42 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2021-03-25 13:59:45 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 ROKU więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2021-03-22 14:39:29 Obwieszczenia

więcej»