ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:36:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:31:13 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych. więcej»

Ołoszenie

2012-04-02 13:58:47 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29 marca 2012 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju..... więcej»

Badania sondażowe co do ceny dużej tablicy informacyjnej

2012-03-14 09:29:53 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę Dużej
tablicy informacyjnej dla inwestycji pn. Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju
więcej»

Obwieszczenie

2012-03-05 14:20:26 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju stosownie do art. 49 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-02-17 07:47:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE

2012-01-23 08:53:08 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa więcej»

Obwieszczenie

2012-01-17 08:40:28 Obwieszczenia

Wszczęcie postępowania - Zmina pozwolenia na budowę więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-12-21 13:09:37 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-12-08 14:32:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :
więcej»