OBWIESZCZENIE

2010-10-13 09:53:35 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –Zdroju. więcej»

Uszczegółowienie Badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż Tablic informacyjnych dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ...

2010-09-01 10:45:16 Obwieszczenia

Uszczegółowienie
Badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż
Tablic informacyjnych dla inwestycji pn.
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych
1564002 Sułkowice–Piasek M. o dł 2484m
1564069 Piestrzec–Zarzecze o dł 379m
1564071 Piestrzec–Chałupki o dł 1400m
1564021 ul Poprzeczna o dł 214m.
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2010-08-30 14:29:55 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej : więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2010-08-30 08:14:37 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż Tablic informacyjnych

2010-08-10 12:51:22 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż Tablic informacyjnych dla inwestycji pn.
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych
1564002 Sułkowice–Piasek M. o dł 2484m
1564069 Piestrzec–Zarzecze o dł 379m
1564071 Piestrzec–Chałupki o dł 1400m
1564021 ul Poprzeczna o dł 214m.
więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2011 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

2010-07-09 14:28:19 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy 2011 więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju”.

2010-06-02 12:52:09 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

2010-05-17 13:55:09 Obwieszczenia

Należy przedstawić ofertę cenową obejmującą koszty dotyczące:
- pełnego wykonania i kolaudacji filmu promocyjnego na podstawie zatwierdzonego scenariusza,
- udostępnienia pasma emisyjnego w celu wyemitowania opracowanego i zmontowanego materiału filmowego.
więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice-Piasek M. o dł. 2484m 1564069 Piestrzec-Zarzecze o dł. 379m 1564071 Piestrzec-Chałupki o dł. 1400m

2010-05-17 13:08:53 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej za sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.
więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2010-05-17 09:03:22 Obwieszczenia

O wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»