OGŁOSZENIE

2018-06-04 13:48:13 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

04.06.2018 r.Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.


SOBÓTKI 2018”


Termin realizacji zadania od 5 czerwca 2018 roku do dnia 15 lipca 2018 roku.


Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: