Informacja o negatywnym wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-08-10 09:28:10 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze z dnia 24.07.2023 nie wpłynęła żadna oferta.

Zobacz również: