Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2022-07-22 10:45:29 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Aleksandra Szostak-Kaczor zamieszkała w miejscowości Zagórzany

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona:

 

                              Pani Aleksandra Szostak-Kaczor zamieszkała w miejscowości Zagórzany

 

Uzasadnienie

 

Komisja rekrutacyjna w wyniku wstępnej selekcji ustaliła, iż w terminie została złożona 1 oferta. Oferta ta spełniała wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowała się do drugiego etapu rekrutacji tj. merytorycznej selekcji kandydata polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość przez kandydatkę przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, znajomość ustawy prawo energetyczne oraz przydatność do pracy administracyjnej (odporność na stres, komunikatywność, kreatywność).

Pani Aleksandra Szostak-Kaczor przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną i uzyskała zadawalającą ilość punktów w związku z tym zostanie zatrudniona na stanowisko -podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zobacz również: