Rok 2017

Wersja do druku

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój- Link

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 28.03.2017.Link

 

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji znak: SKO.OŚ-60/1452/68/2017 z dnia 17.07.2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji piasków ze złoża „KIKÓW 1” położonego w miejscowości Kików (działka nr ewid. 53), gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz odstępującej od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.


Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 1.08.2017 roku znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.

 


Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 0103T Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki – Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długość 2850mb realizowanego na terenie gminy Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie – decyzja z dnia 12.09.2017 znak: GK-VI.6220.3.2017.Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój.

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 18.10.2017 roku o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.09.2017 roku znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój oraz przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20.11.2017 roku znak: BUŚ.6220.8.2017 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie granic obszaru i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych „Dobrowoda”, zmianie okresu wydobywania kopaliny, koncesji nr 6/2010 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w miejscowości „Dobrowoda” oraz rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 polegającej na budowie zbiornika magazynowego wód leczniczych o pojemności 40 m3.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 4.12.2017 znak: GK-VI.6220.4.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny za pomocą otworów wiertniczych DAR NATURY i DAR NATURY 2 na działkach nr 1012 i 1089 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych.

 
Załączone pliki:

zawiadomienie-obwieszczenie_GK_VI_6220_1_2017
(zawiadomienie_obwieszczenie_GK_VI_6220_1_2017_.pdf - 328.193 KB) Data publikacji: 2017-08-04 09:56:36 Redaktor: Łukasz Kobos
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142439

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2017-08-02 11:49:22
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2017-08-02 11:51:09
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-12 11:00:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony