Rok 2016Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-08-04 09:42:34

Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  pn. Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów.Powrót