Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-03-29 13:22:25

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Powrót