2019

Wersja do druku
Załączone pliki:

Wykonanie budżetu Gminy Solec-Zdrój za I kwartał 2019 roku
(informacja_o_wykonaniu_budzetu_gminy_I_kwartal_2019.pdf - 258.034 KB) Data publikacji: 2019-06-06 14:19:20 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
(rb_27s_sprawozdanie_dochody.pdf - 1008.777 KB) Data publikacji: 2019-08-14 13:00:06 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
(rb_28s_sprawozdanie wydatki.pdf - 1628.309 KB) Data publikacji: 2019-08-14 13:00:42 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
(rbn_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci.pdf - 357.317 KB) Data publikacji: 2019-08-14 13:30:20 Redaktor: Łukasz Kobos
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(rbnds_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie.pdf - 295.567 KB) Data publikacji: 2019-08-14 13:31:26 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
(rbz-sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan.pdf - 93.995 KB) Data publikacji: 2019-08-14 13:32:21 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2019 roku
(informacja_o_wykonania_budzetu_1_polrocze_2019.pdf - 39384.69 KB) Data publikacji: 2019-08-29 09:33:46 Redaktor: Błażej Fortuna
Opinia o wykonaniu budżetu 1 półrocze 2019
(opinia_o_wykonaniu_budzetu_1_polrocze_2019.pdf - 1081.274 KB) Data publikacji: 2019-09-20 14:11:12 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu Gminy Solec-Zdrój za III kwartał 2019 roku
(wykonanie_budzetu _3_kw_2019.pdf - 31.253 KB) Data publikacji: 2019-10-22 09:48:05 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu Gminy Solec-Zdrój za III kwartał 2019 roku (RBNDS,RBZ,RB27S,RB28S,RBN)
(wykonanie_budzetu_rbnds_rbz_rb27s_rb28s_rbn_III_kwartal_19.zip - 888.778 KB) Data publikacji: 2019-10-23 09:45:22 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Pliki spakowane zip należy rozpakować odpowiednim programem.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP
(Rb_PDP.pdf - 493.606 KB) Data publikacji: 2020-03-17 13:37:34 Redaktor: Łukasz Kobos
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ
(Rb_UZ.pdf - 1020.193 KB) Data publikacji: 2020-03-17 13:46:09 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-27S
(SKMBT_Rb_27S.pdf - 6539.204 KB) Data publikacji: 2020-03-17 13:48:58 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-28S
(SKMBT_Rb_28S.pdf - 13937.562 KB) Data publikacji: 2020-03-17 14:14:41 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie Rb-Z
(SKMBT_Rb_N_Rb_Z_Rb_NDS.pdf - 2495.832 KB) Data publikacji: 2020-03-17 14:28:09 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2019 rok dla Gminy Solec-Zdrój
(informacja_wykonanie_budzetu_2019.pdf - 33011.579 KB) Data publikacji: 2020-03-31 12:59:29 Redaktor: Łukasz Kobos
Uchwała nr 52/2020 II Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku
(opinia__o_sprawozdaniach_2019.pdf - 989.37 KB) Data publikacji: 2020-05-05 12:08:17 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja zbiorcza
(informacja_ostatnia_zbiorcza_2.pdf - 454.684 KB) Data publikacji: 2020-05-07 12:56:08 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za rok 2019
(sprawozdania_wykon_budzet_GOPS_2019.zip - 367.786 KB) Data publikacji: 2020-05-11 10:54:17 Redaktor: Łukasz Kobos
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOLEC-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
(bilans_budzetu_2019_rok.pdf - 227.823 KB) Data publikacji: 2020-06-03 08:30:36 Redaktor: Łukasz Kobos
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
(bilans_jednostki_zbiorczy.pdf - 262.895 KB) Data publikacji: 2020-06-03 08:31:32 Redaktor: Łukasz Kobos
Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2019r.
(informacja_do_bilansu_2019_rok.pdf - 172.267 KB) Data publikacji: 2020-06-03 08:32:00 Redaktor: Łukasz Kobos
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019r.
(rachunek_zyskow_i_strat_zbiorczy_2019_rok.pdf - 235.759 KB) Data publikacji: 2020-06-03 08:32:49 Redaktor: Łukasz Kobos
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019r.
(zestawienie_funduszu_jednostki_zbiorczo_2019_rok.pdf - 223.653 KB) Data publikacji: 2020-06-03 08:33:23 Redaktor: Łukasz Kobos
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019r.
(bilans_jednostki_budzetowej_2019_urzad_gminy.pdf - 169.594 KB) Data publikacji: 2020-06-03 11:49:23 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja dodatkowa
(informacja_dodatkowa_2019_urzad_gminy.pdf - 227.679 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:04:59 Redaktor: Łukasz Kobos
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019r
(rachunek_zyskow_strat_2019_urzad_gminy.pdf - 145.005 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:06:30 Redaktor: Łukasz Kobos
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
(zestawienie_zmian_funduszu_jednostki_2019_urzad_gminy.pdf - 130.506 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:06:57 Redaktor: Łukasz Kobos
Bilans skonsolidowany gminy za 2019 rok
(bilans_skonsolidowany_gminy_za_2019_rok.pdf - 240.605 KB) Data publikacji: 2020-08-18 12:37:18 Redaktor: Łukasz Kobos
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142770

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-06-06 14:16:14
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-06-06 14:16:24
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2022-06-28 12:09:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony