Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-08-24 12:42:07

                Informuję, że na dzień 26 czerwca 2020r. na godz. 8ºº zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XIX  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku XIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

5.Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój.

8. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

b/ uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonanego budżetu Gminy za 2019r

c/ uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

d/ uchwała w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach ,, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

e/ uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach ,, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

f/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

g/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

h/ uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                   Paweł Patrzałek

 


 

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online


 

 Powrót