Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-11-20 10:59:40

Informuję, że na dzień 29 października 2020r. na godz. 8:00 zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Sesja odbędzie się on-line.

 

Porządek posiedzenia:

Informuję, że na dzień 29 października 2020r. na godz. 8:00 zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Sesja odbędzie się on-line.

 

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  4. Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
  5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
  6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
  8. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

b/ uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

c/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2020 - 2032

d/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.


Powrót