Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-03-11 10:48:59

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 Porządek posiedzenia:

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025.

2/ Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój”.

3/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032.

4/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy.

5/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

6/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.

7/ Rozpatrzenie petycji.

8/ Sprawy różne.Powrót