Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-06-07 09:14:58

W dniu 7 maja 2021r. o godz. 14:15 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

                

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie
i restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach.

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Zborowie.

3/ Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią
na skargę.

4/ Projekt uchwały Intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2022 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Solec – Zdrój – Wełnin Nr 0098 T dł. 2666 mb od km 0+000 do km 2+666”.

5/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032.

6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok.

7/ Sprawy różne.Powrót