Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-06-15 12:53:12

Informuję, że w dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

                

 

Porządek posiedzenia:

 

1/ Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2021 rok oraz wydanie opinii.

 

Proszę o punktualne przybycie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Paweł FortunaPowrót