Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-09-08 11:51:54

W dniu 11 września 2023r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

                

Porządek posiedzenia:

 

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Solec-Zdrój dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach na wykonanie prac rewitalizacyjnych otoczenia zabytkowej figury MB Różańcowej z 1696 roku znajdującej się na terenie zespołu kościoła parafialnego w Świniarach.

2) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie gminy Solec-Zdrój.

3) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 – 2032.

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

5) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.

6) Sprawy różne.

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1.      Skarga mieszkańca gminy Solec-Zdrój dotycząca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Powrót