Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Sułkowice, Kików, Zagaje Kikowskie

Świetlica przy Remizie OSP Kików, Kików 114, 28-131 Solec-Zdrój

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo_n.jpg

2

Sołectwa: Zborów, Magierów, Żuków

Szkoła Podstawowa w Zborowie, Zborów ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo_n.jpg


3

Sołectwa: Wełnin, Solec-Zdrój

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo_n.jpg


4

Sołectwa: Włosnowice, Świniary, Ludwinów, Zielonki

Świetlica przy Remizie OSP Świniary, Świniary 44, 28-131 Solec-Zdrój

5

Sołectwo: Piestrzec

Świetlica przy Remizie OSP Piestrzec, Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdrój

6

Sołectwa: Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany, Piasek Mały

Świetlica wiejska w Piasku Małym, Piasek Mały 83, 28-131 Solec-Zdrój

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo_n.jpg


7

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach, Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój

8

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Solec-Zdrój najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

Adam PAŁYS


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 607

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-04-10 09:25:47
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-04-10 09:25:58
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2020-04-10 09:28:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony