Uchwała Nr XXXIII/157/09Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-05 12:01:24

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Powrót