Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-26 09:05:23


Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2017)


WNIOSEK o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje i postanowienia 

 

 Zawiadomienie stron o zebranych dowodach przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  pn. Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów.

Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  pn. Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji. Link

 

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. Link

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Link

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku

od punktu Pz7-I do Węzła Zborów realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin:
Nowy Korczyn i Solec Zdrój.Link


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój. Link

 

 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 15.02.2016.Link 
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 22.02.2016.Link  
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 25.05.2016.Link 
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 14.09.2016.Link 
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach 28.03.2017.Link 


Obwieszczenie o zadaniu polegającym  uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój. Link

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji znak: SKO.OŚ-60/1452/68/2017 z dnia 17.07.2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji piasków ze złoża „KIKÓW 1” położonego w miejscowości Kików (działka nr ewid. 53), gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz odstępującej od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.

 


 


Załączone pliki:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn
(OBWIESZCZENIE_POST.pdf - 452.226 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:29:38 Redaktor: Błażej Fortuna
Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
(POSTANOWIENIE_O BRAK.pdf - 3548.121 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:32:00 Redaktor: Błażej Fortuna
Powrót