Uchwała Nr V/35/2007Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-10-18 08:48:07

W sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój.

Powrót