Uchwała Nr V/35/2007Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-05-17 12:55:47

Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój.

Powrót