Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 116

Data publikacji:
2011-10-06 13:30:37

Przedmiot: Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

 

  1. Nieruchomość położoną w miejscowości Zborów , gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiąca własność gminy Solec – Zdrój oznaczona na mapie ewidencji gruntów obrębu Zborów jako działka:

działka nr ew. 2.129/1 o pow. 0,38 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi :

przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej

przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne – usługi komercyjne i publiczne.

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24851.

Cena wywoławcza nieruchomości 23 150,00 zł netto

 

II.  Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

III. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

IV. Przetarg odbędzie się dnia   25 listopada 2011 o godz.900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro)

V. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia  22 listopada  2011r. na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 22 listopada 2011 r. do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia  terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dniu po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w   Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące  przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu

lub telefonicznie 041 377 60 41 wew. 36.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1733
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2011-10-06 13:30:37
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2011-10-06 13:31:17
Ostatnia zmiana: Błażej Fortuna, data: 2011-10-06 14:00:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu