Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 129

Data publikacji:
2012-06-27 11:27:56

Przedmiot: Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż.

Treść przetargu:


 1. Nieruchomości położone w miejscowości Solec - Zdrój, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój, oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec - Zdrój jako działki :

 • dz. 466/2 o pow. 0,1332 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 64 500,00 zł netto

 • dz. 466/3 o pow. 0,1324 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 64 100,00 zł netto

 • dz. 466/4 o pow. 0,1431 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 69 260,00 zł netto

 • dz. 466/6 o pow. 0,1268 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 61 430,00 zł netto

 • dz. 466/8 o pow. 0,1517 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 73 390,00 zł netto

 • dz. 466/7 o pow. 0,1565 ha położona w miejscowości Solec – Zdrój

  nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

  Cena nieruchomości 75 700,00 zł netto

II. Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

III. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

IV. Przetarg odbędzie się dnia 3.08.2012 o godz.900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro)

V. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia 31.07.2012 na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

  Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 31.07. 2012r. do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dniu po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu

lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 36.
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1614
Wprowadził do systemu: Łukasz Kobos, data: 2012-06-27 11:27:56
Opublikował: Łukasz Kobos, data publikacji: 2012-06-27 11:28:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu