Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Wersja do druku

W dniu 20 czerwca 2022r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

                Porządek posiedzenia:

 

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania;

2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad i trybu korzystania
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – gminnych placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec - Zdrój;

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Solec-Zdrój;

5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój;

6) Projekt uchwały w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości;

7) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Zborowie;

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój;

10) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2022/2023;

11) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032

12) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

13/ Sprawy różne.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1265

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-11-20 13:35:48
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-11-20 13:36:29
Ostatnia zmiana: Błażej Fortuna, data: 2022-06-15 12:51:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony