2016Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-07-03 13:24:40

Załączone pliki:

Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I półrocze 2016 roku
(wykon_budzet_I_kwartal_2016.pdf - 200.682 KB) Data publikacji: 2016-07-20 11:02:50 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu GCK I półrocze 2016
(GCK _inform_I_pol_2016.doc - 49.664 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:14:41 Redaktor: Błażej Fortuna
Informacja dla Przewodniczącego Rady Gminy- GCK I półrocze
(Informacja_I_polrocze_2016.doc - 0 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:22:53 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 27S
(Rb_27S_2_kw_2016_pdf.pdf - 899.243 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:24:36 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 27ZZ
(Rb_27ZZ_2_kw_2016.pdf - 383.864 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:25:34 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 28S
(Rb_28S_2_kw_2016_pdf.pdf - 1335.987 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:26:18 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 50 dotacje
(Rb_50_2_kw_2016_kbw_dotacje.pdf - 303.557 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:27:04 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 50 wydatki
(Rb_50_2_kw_2016_kbw_wydatki.pdf - 459.446 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:27:38 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 50 dotacje wojewoda
(Rb_50_2_kw_2016_wojewoda_dotacje.pdf - 327.643 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:28:24 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie Rb 50 wydatki wojewoda
(Rb_50_2_kw_2016_wojewoda_wydatki.pdf - 504.302 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:29:09 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie RbN
(RbN_2_kw_2016_pdf.pdf - 357.585 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:29:57 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie RbNDS
(RbNDS_2_kw_2016_pdf.pdf - 267.936 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:30:55 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie RbZ
(RbZ_2_kw_2016_pdf.pdf - 94.938 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:31:31 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie RbZN
(RbZN_2_kw_2016_kbw_pdf.pdf - 362.131 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:32:03 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie RbZN wojewoda
(RbZN_2_kw_2016_wojewoda_pdf.pdf - 362.048 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:32:38 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy I półrocze 2016 opisowe
(spraw_opis_ I_ pol_ 2016 rok.doc - 433.152 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:35:10 Redaktor: Błażej Fortuna
Wykonanie WPF I półrocze 2016
(WPF wykonanie.Excel.xls - 57.856 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:37:51 Redaktor: Błażej Fortuna
Wykaz przedsięwzieć do WPF I półrocze 2016
(Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls - 0 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:38:48 Redaktor: Błażej Fortuna
Wykonanie WPF I półrocze 2016 opisowe
(Wykonanie WPF i przeds_ I pól_ 2016.doc - 0 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:39:55 Redaktor: Błażej Fortuna
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy I półrocze 2016
(wykonanie_budzetu_I_pol_2016 excel.xls - 401.92 KB) Data publikacji: 2016-08-26 14:42:15 Redaktor: Błażej Fortuna
   Załączone pliki:

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2016 roku
(wykon_budzet_gminysz_Ikw_2016.pdf - 82.369 KB) Data publikacji: 2016-09-26 13:40:55 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie budżetu 2016
(wykonanie_budzetu _2016.xls - 35.328 KB) Data publikacji: 2017-04-19 08:57:56 Redaktor: Łukasz Kobos
wykonanie_budzetu _2016.xls
(wykonanie_budzetu _2016.xls.xades - 3.946 KB) Data publikacji: 2017-04-19 08:58:20 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Solec-Zdrój na dzień 31.12.2016r
(inf_mienie_ug_2016.pdf - 199.954 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:41:02 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego
(inf_o_doch_m_zppo_2016.pdf - 266.654 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:41:31 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego_
(inf_o_doch_z_mienia_k_zsz_2016.pdf - 264.738 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:42:09 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego GOPS w Solcu-Zdroju na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_gops_2016.pdf - 198.903 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:42:43 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy 2016
(inf_o_st_m_ug_2016.pdf - 272.707 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:44:05 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego ZPPO w Zborowie na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_zborow_ 31_12_2016.pdf - 204.288 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:44:37 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju na dzień 31.12.2016 r.
(inf_o_st_m_zsz_2016.pdf - 203.366 KB) Data publikacji: 2017-05-09 09:45:27 Redaktor: Łukasz Kobos
Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2016 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój
(spraw_opis_ 2016_ rok.pdf - 475.117 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:02:20 Redaktor: Łukasz Kobos
Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2016 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój
(wykonanie_budzetu _2016.pdf - 568.533 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:03:16 Redaktor: Łukasz Kobos
Zwiększenia i zmniejszenia majątku ZPPO w Zborowie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
(zw_i_zmn_ m_zborow_2016.pdf - 231.706 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:03:46 Redaktor: Łukasz Kobos
Zwiększenia i zmniejszenia majątku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.
(zw_i_zmn_m_zsz_2016.pdf - 235.454 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:08:02 Redaktor: Łukasz Kobos
Zwiększenie i zmniejszenie majątku gminy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.
(zw_i_zmn_maj_2016r_ug.pdf - 182.327 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:09:17 Redaktor: Łukasz Kobos
Zwiększenia i zmniejszenia majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
(zw_i_zmn_maj_gops_2016.pdf - 212.854 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:09:51 Redaktor: Łukasz Kobos
Opinia RIO w sprawie wykonanie budżetu Gminy Solec-Zdrój za rok 2016
(opinia_rio_budzet_2016.pdf - 927.143 KB) Data publikacji: 2017-05-09 10:14:07 Redaktor: Łukasz Kobos
Powrót