Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 111/20191248
Zarządzenie Nr 19/20201248
Zarządzenie Nr 103/20191247
Zarządzenie Nr 91/20191246
Zarządzenie Nr 121/20191246
Zarządzenie Nr 102/20191245
Zarządzenie Nr 26/20201244
Zarządzenie Nr 106/20191243
Zarządzenie Nr 66/20201243
Zarządzenie Nr 87/20191242
Protokół pokontrolny XIII1242
Zarządzenie Nr 116/20191242
Zarządzenie Nr 85/20191241
Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032 1240
Zarządzenie Nr 122/20191238
Protokół pokontrolny III1238
Zarządzenie Nr 31/20201238
Uchwała Nr 3163/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 20191237
Petycja 21235
Zarządzenie Nr 84/20191232
Zarządzenie Nr 38/20201227
Zarządzenie Nr 27/20201225
Zarządzenie Nr 123/20191224
Zarządzenie Nr 115/20191223
20201223
Zarządzenie Nr 47/20201222
Zarządzenie Nr 88/20191219
Zarządzenie Nr 93/20191219
Zarządzenie Nr 107/20191219
Rok 20211219
Zarządzenie Nr 25/20201219
Stanowisko Gminy Solec-Zdrój w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 1218
Zarządzenie Nr 85/20201217
Zarządzenie Nr 82/20191215
Petycja 11214
Zarządzanie Nr 35/20201213
Zarządzenie Nr 39/20201212
Zarządzenie Nr 45/20201211
Zarządzenie Nr 53/20201211
Zarządzenie Nr 120/20191209
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65