Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIX/302/202356
Uchwała Nr XLVIII/288/202356
Uchwała Nr XLVIII/295/202356
Zarządzenie nr 90/202355
Zarządzenie nr 96/202354
Uchwała Nr XLIX/303/202354
Uchwała Nr XLVIII/291/202354
Uchwała Nr XLVIII/294/202354
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych54
Uchwała Nr XLIX/301/202353
Uchwała Nr XLVIII/290/202352
Uchwała Nr L/309/202352
Zarządzenie Nr 1/202452
Uchwała Nr LI/316/202351
Zarządzenie nr 98/202351
Uchwała Nr XLIX/297/202350
Uchwała Nr XLIX/298/202350
Zarządzenie Nr 95/202350
Decyzja znak: KR.RZT.70.157.2022 z dnia 23 stycznia 2023 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Solec - Zdrój na okres 3 lat.49
Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Paweł Koźbiał 26.10.202349
Zarządzenie Nr 97/202349
Uchwała Nr XLIX/299/202348
Uchwała Nr XLIX/300/202348
Zarządzenie Nr 100/202348
Zarządzenie Nr 101/202347
Interpelacje składane poza sesją47
Uchwała Nr L/308/202346
202446
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego45
Zarządzenie Nr 2/202445
Uchwała Nr LI/314/202344
Protokół Nr L/202344
Uchwała Nr LII/321/202344
202443
Zarządzenie nr 102/202343
Zarządzenie Nr 3/202442
Zarządzenie nr 104/202342
Uchwała Nr L/306/202341
Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Marek Kasperkowicz 31.01.202441
Zarządzenie Nr 99 /202341
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62