2024

Wersja do druku

Uchwała Nr LIV/334/2024

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych

Uchwała Nr LIV/335/2024

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2024 roku dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Dobrowoda – Piasek Mały - Solec – Zdrój dł. 2,347 km”

Uchwała Nr LIV/336/2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2032

Uchwała Nr LIV/337/2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała Nr LV/338/2024

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/329/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2024 rok

Uchwała Nr LV/339/2024

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Uchwała Nr LV/340/2024

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Solec-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Solcu-Zdroju” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”

Uchwała Nr LV/341/2024

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr LV/342/2024

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec Zdrój na lata 2024 2026

Uchwała Nr LV/343/2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2032

Uchwała Nr LV/344/2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała Nr LV/345/2024

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich

Uchwała Nr LV/346/2024

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2024 roku”


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2024-02-05 07:46:47
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2024-02-05 08:14:32
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-02-05 08:14:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony