Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-27 14:56:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży.

Znak: GPŚ.III.60.4.2014                                            Solec-Zdrój, 16.04.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na „Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu” wpłynęło 7 ofert.

Wykaz złożonych ofert:

1. UNIROLL Sp. z o. o, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
demontaż, transport i utylizacja – 11,34 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 4,86 zł brutto /m2

2. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
demontaż, transport i utylizacja – 8,29 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 5,01 zł brutto /m2

3. PHUP „EURO-GAZ” Sp. j., ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny
demontaż, transport i utylizacja – 7,23 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 4,10 zł brutto /m2

4. ASA Eko-Radomsko sp. z o.o, ul. Narutowicz 5 B, 97-500 Radomsko
demontaż, transport i utylizacja – 11,88 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 3,78 zł brutto /m2

5. INWESTBUD Sp. z o. o, ul. Przyczółkowa 124 A, 02-968 Warszawa
demontaż, transport i utylizacja – 9,72 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 6,48 zł brutto /m2

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO, Paweł Michalski, Mikułowice 261, 28-100 Busko-Zdrój
demontaż, transport i utylizacja – 7,29 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 4,43 zł brutto /m2

7. PHU ADI-POL, Krzysztof Ujma, ul. Przemysłowa 7, 42-262 Poczesna
demontaż, transport i utylizacja – 6,26 zł brutto/ m2
transport i utylizacja – 5,18 zł brutto /m2


Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę  PHU ADI-POL, Krzysztof Ujma, ul. Przemysłowa 7, 42-262 Poczesna i z ta firmą zostanie zawarta umowa na realizacje zadania.

Zobacz również: