OBWIESZCZENIE

2009-07-09 13:01:13 Obwieszczenia

Budowa wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój

 Nowy Korczyn,2009-07-06

GKB- 7639/ 1/09

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w Nowym Korczynie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy w Nowym Korczynie

informuje, że w dniu 02.07.2009r.została wydana decyzja Nr GKB-7639/1/09 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach :

Obręb NOWY KORCZYN jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 770, 1496, 1017, 1014, 1008, 1010, 775, 1865, 774, 773, 772, 771, 765, 695/2, 768, 1981, 739, 1904, 720, 763, 762, 756, 754, 753, 705, 751, 750, 749, 747, 745, 743, 741, 734, 733, 731, 724, 722, 718, 716, 714, 713, 711, 684, 709, 708, 707, 706, 704, 701, 698, 697, 696, 693, 694, 692, 691, 675, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 674, 673, 432, 434, 499, 1980, 226, 672, 1898

Obręb GROTNIKI DUŻE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 166, 21/4, 22, 40, 43, 44, 28, 29, 30, 31, 32, 186, 33, 34, 188, 35, 36, 37, 189, 38, 190, 39, 20

Obręb GROTNIKI MAŁE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 275, 280, 136, 110, 111, 24, 22, 301, 83/1, 81, 82, 80, 79, 78, 77, 76, 73, 72, 71, 70, 75, 74, 69, 68, 29, 25, 23, 21

Obręb GÓRNOWOLA jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid.11, 22, 17, 21,16, 8

Obręb ZAGÓRZANY jedn. ewid. Solec Zdrój

Działki nr ewid. 119/1, 504, 110, 80/2, 302, 119/2, 293/1, 292/2, 291/3, 290/4, 290/1, 344, 286/1, 285/1, 283, 281/2, 111, 104, 144, 128/1, 120

Obręb SOLEC-ZDRÓJ jedn. ewid. Solec Zdrój

Działki nr ewid. 144/684, 140/683, 679/1, 678, 583/1.

Strony postępowania oraz zainteresowanych niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11, tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania oraz zainteresowanych niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju pok. Nr 8, tel. (041) 377-60-37 wew. 36. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.


Zobacz również: