OBWIESZCZENIE

2010-10-28 07:45:06 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju z dnia 28 października 2010r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) wzywa się do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów  na Wójta Gminy Solec-Zdrój. Termin zgłaszania list kandydatów podlega przedłużeniu o 5 dni i upływa 2 listopada br.
 o godz. 24.00 .
                                             
                                                   Przewodnicząca
                                                   Gminnej Komisji Wyborczej
                                           /-/    Genowefa Sobieraj

Zobacz również: