Obwieszczenie

2015-10-28 12:31:23 Obwieszczenia

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu.

obwieszczenie.jpg

Zobacz również: