OBWIESZCZENIE

2015-11-24 13:30:13 Obwieszczenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015 r., znak: DOIl-l-adk/DOII-III-adk-772-62-1668/14/15, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: IN-III.747.28.2014, o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie - relacja szkieletowa Staszów -Kazimierza Wielkiego" na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn.

  obwieszczenie_ministerstwo.jpg

Zobacz również: