Ogłoszenie

2015-12-30 09:11:04 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2016 roku.

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst ustawy: Dz.U. z 2014r., poz.1118 z póź. zm.)


W dniu 29 grudnia 2015 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 3 grudnia 2015 roku.


1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

Kielce, Środowiskowy Dom Samopomocy Świniary gm. Solec-Zdrój


2. Nazwa zadania: wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na

prowadzeniu na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy.


3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania 475 687,00 zł.

Zobacz również: