OGŁOSZENIE

2016-03-31 08:48:07 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22 marca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016”.

   OGŁOSZENIE

 

31.03.2016r

 

                           

Informuje się, że dnia 22 marca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

 „VII Sobótkowe Spotkanie  Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016”

  

Termin realizacji zadania od 4 maja 2016r. do 22 lipca 2016r.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: