ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-03 09:23:02 Obwieszczenia

O możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - dotyczy obrębu ewidencyjnego Kików

  zawiadomienie.png

Zobacz również: