INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-11-10 13:36:17 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie"

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 08.11.2016 została zawarta umowa z Wykonawcą:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego,

ul. Paderewskiego 55,

25-950 Kielce

 

 

 Informacja o wynikach w oryginale - kliknij aby otworzyć

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku-Zdroju

mgr Andrzej Smulczyński

Zobacz również: