OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec-Zdrój

2016-12-19 11:10:37 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć pełną treść ogłoszenia/obwieszczenia)


Historia Gminy Solec-Zdrój

Zobacz również: