OGŁOSZENIE

2016-12-29 07:55:36 Obwieszczenia

O G Ł O S Z E N I E

29.12.2016r

 

O wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2017 roku.

 

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r., poz.239 i 395)

 

W dniu 28 grudnia 2016 roku dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 1 grudnia 2016 roku.

 

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

   Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

   Kielce, Środowiskowy Dom Samopomocy  Świniary gm. Solec-Zdrój

 

2. Nazwa zadania: wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na 

    prowadzeniu  na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z

    zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  456 480,00 zł.

 

Zobacz również: