OGŁOSZENIE

2017-01-09 10:21:04 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

09.01.2017

 

Informuje się, że dnia 04.01.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.

 

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

 

Termin realizacji zadania od 20 stycznia 2017 do dnia 31 marca  2017 roku.

 

Wnioskowana kwota 1000 zł.

 

Załącznik: oferta

Zobacz również: